Adesoba

Ingeniero Agrónomo Fito tecnista
MónicaFelicitas Pileño Navez

Responsable de Programa de Agricultura Orgánica

Ingeniero Agrónomo Fito tecnista Mónica
Felicitas Pileño Navez

Responsable de Programa de Agricultura Orgánica

Experiencia profesional